Seattle Public Schools

Resources

Tài Nguyên Dành Cho Phụ Huynh Trường Học Seattle

Two students in masks hold a sign that says welcome in vietnamese

Trường Công Lập Seattle cam kết ủng hộ sự xuất sắc trong giáo dục cho mọi học sinh.

Chúng tôi phục vụ thành phố Seattle. Các học sinh của chúng tôi nói hơn 140 ngôn ngữ hoặc phương ngữ. Năm ngôn ngữ hàng đầu được nói bởi các gia đình và học sinh là: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Somali, Tiếng Trung, Tiếng Việt và Tiếng Amharic.

Các trường học của chúng tôi bao gồm 62 trường tiểu học, 10 trường K-8, 11 trường cấp 2 và 17 trường cấp 3.

Tính năng đa ngôn ngữ

Trường Công Lập Seattle công bố thông tin quan trọng nhằm giúp các gia đình hỗ trợ học sinh của họ trên các trang web chính với văn bản đã được dịch bởi người dịch chứ không phải máy tính.

Không phải tất cả các trang web của chúng tôi đều được công bố theo cách này. Nếu quý vị truy cập một trang web không có liên kết ngôn ngữ, quý vị có thể sử dụng Google dịch, nằm ở góc trên bên phải.

Mới đến các Trường Seattle

Chào mừng quý vị đến với Trường Công Lập Seattle!

Chúng tôi tự hào về các trường học đoạt giải thưởng, các nhà giáo dục tuyệt vời, các chương trình học tập chặt chẽ và kết nối cộng đồng.

A young student sits at a desk with a pencil in her hand.
New Student Enrollment
Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle

Learn more about 2022-23 Enrollment

Con tôi đã được ghi danh. Tiếp theo là gì?

Tài nguyên


Tin tức

An illustration of a calendar

Các Ngày quan trọng cho 2023-24

Các ngày học cho Năm Học 2023-24.

Student School Assignment

Understanding School Choice and School Assignment New Students Con bạn đang bắt đầu vào mẫu giáo hay là một học sinh tiểu học SPS mới Sau khi đăng ký, học sinh sẽ tự động được…
Kids biking into school on School Street at Genesee Hill Elementary

Walk and Bike to School

Đi bộ và đi xe đạp đến trường là một hình thức thú vị để tập thể dục, giảm ùng tắc và ô nhiễm xung quanh trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng.

Liên hệ với chúng tôi

Phản hồi trang web Qúy vị có thể gửi cho chúng tôi phản hồi hoặc những gợi ý cho trang web.

Câu hỏi chung Qúy vị có thể gửi câu hỏi tới Trường Công Lập Seattle qua mục Let’s Talk của chúng tôi.